Mono, ISType Konferansları arasında yapılan bir dizi tek konuşma serisidir.

Alejandro Lo Celso

6 Mart, 2019
SALT Galata

Yazı Karakteri Tasarımı: Çifteşliğin gerilimi. Nasıl rahatlayabiliriz?

Bu konuşma yazı karakteri tasarımcısının faaliyetlerinin altında bilinçli ya da bilinçsiz olarak yatan birtakım gerilimleri içermektedir: İdeal ya da gerçek, kesintisiz ya da ayrık, nötr ya da dışavurumcu, geleneksel ya da yenilikçi, vb. Sunum içerisinde çeşitli dönemlerden Alejandro’nun kişisel görüşünü yansıtan bir takım harf görüntülerinden bir seçki serpilecektir. Umuyoruz bütün bu seçki gövdeli bir şarap eşliğinde serpilecektir.

Jean-Baptiste Levée

22 Şubat, 2018
SALT Galata

Eğrilikler, düz çizgiler ve ışık: yazı ne zaman yazı değildir?

Bu, diğer bahsedilecek konular dışında cevaplanmaya çalışılacak olan; çok fazla harf formu göstermeden yazı için konuşan, nefes alan ve yaşayan kişinin cevaplamaya çalışacağı olan sorudur. Jean-Baptiste Levée, ritim, uyum ve ışık gibi yazı tasarımının temel kavramlarını hatırlatacaktır. Kendisi, mühendislik, matematik, kavramsal sanat ve dayanıklılık sporlarıyla aynı doğrultuda olan bu kavramların yardımıyla, çağdaş yazıtipi tasarımının önemli ama zar zor belgelenmiş sorularını cevaplayacak.

Matthew Carter

28 Mayıs, 2016
SALT Galata

Tipik Olmayan Karakterler

Yıllar içinde yaptığım çalışmalar ağırlıklı olarak okunabilirliği öne çıkaran metin karakterleri üzerine odaklandı. Öte yandan, metin karakterleri üzerine konuşmak için fazlasıyla kuru ve monoton bir konu – 9 punto karakterler konusunda bitmek bilmeyen slaydlara heralde ancak en takık durumdaki tiposever katlanabilir. Bu konuşma için genelde benim çalışmalarım içinde pek tipik sayılmayacak olmakla birlikte arkalarında yatan hikayede daha görsel bir anlatıları olan birkaç tasarım seçtim; başka bir deyişle, bunlar daha ilginç slaydlar çıkarabilecek tasarımlar. Bir yandan da yeni yazı karakterlerinin meydana getirilebileceği muhtelif yolları da göz önüne seriyorlar.

biggs-1.garden

Mary Ann Bolger,
Clare Bell

19 Aralık, 2014
SALT Galata

Ortak bir Yazı Karakteri Tarafından Bölünme

İrlanda’nın ulusal kimliğinin söyleminde temel rol oynayan İrlandacanın görsel oluşumunun hikayesi göz ardı edilmiştir. Bu konuşmada Clare ve Mary Ann bizlere bir dilin görsel temsilinin başka bir dile nasıl aktarıldığını paylaşacaklar. Tipografinin dilin sembolik işlevselliği içerisinde efsanelere nasıl yol açtığını, dini ve kültürel çizgilerin Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında nasıl sınırlarla ayrıldığını paylaşacaklar.

barnbrook-mono

Jonathan Barnbrook

2 Mayıs, 2014
SALT Galata

İstediğiniz, ihtiyacınız olan şey değil

Bu konuşma, 20 yıllık kişisel ve profesyonel projelerin bir yolculuğu niteliğindedir. Bir yazı karakterine seri katilin adını vermenin yarattığı problemlerden, David Bowie’nin gizlice kaydettiği ‘The Next Day’ albümünün görsel tasarımı ve anti-reklam kampanyalarından politik projelere çeşitli konulara yer verilecektir. Konuşma grafik tasarım dünyasının ötesinde daha geniş sosyal bağlamda ‘nasıl’ yapıldığının açıklamasından ziyade ‘niçin’ yapıldığının izahatı niteliğinde gerçekleşecektir.

Jérôme Knebusch

19 Aralık, 2014
SALT Galata

El Yazısından Yazı Karakteri Tasarımına Doğru

Instant, düz, italik ve onların ağır veya ince versiyonlarının ortak görsel dağılımı bulunmayan bir yazı karakteri ailesidir. Aksine ‘diyagonal’ bir metot benimsenmiştir. Mesela, ince, gayri-resmi, süratli yazılmış el yazısı ve siyah tipografik şekiller gibi. Her stil özel bir çizgi hızına ve kalınlığına tekabül etmektedir. Bunlar, Vivid, Quick, Regular, Slow, Heavy şeklindedir. Fransa’da Nancy’de bulunan Ulusal Tipografi Araştırma Atölyesi’nde araştırma projesi şeklinde başlayan yazı karakteri şair, ressam ve yazar Henri Michaux’a (1899–1984) adanmıştır. Yazı karakteri geleneksel stiller olan düz, italik ve kalın ağırlıkları kavramsal sorgulamasını yapmaktadır. Konuşmada projenin ilk çıkış noktasından gelişim süreci, yazı karakterlerinin sınıflandırması ve harflerin temel şekillerinin oluşturulmasında kullanılan ana yaklaşımlardan sunulacaktır.