ISType (İstanbul Tipografi Seminerleri) öğrencileri, akademisyenleri ve profesyonel tasarımcıları bir araya getiren bir etkinlik olup, tipografi alanının güncel gelişimleri ile geleceği üzerine yoğunlaşmaktadır. Seminerlerin ve atölye çalışmalarının öncelikli hedefi öğrencilerin ve profesyonellerin tipografinin kökenlerini öğrenmelerine ve nereye doğru ilerlediğini anlamalarına zemin hazırlayacak kuramsal bir çerçeve oluşturmaktır. Etkinlikler kapsamında tanınmış yerli ve yabancı tipograflar, kaligraflar ve araştırmacıların konuşmaları ve atölye çalışmaları yer almaktadır.

Son ISType etkinliği 2017 Haziran’da Varyasyon teması altında SALT Galata’da gerçekleşmiştir. Bir sonraki konferans 2019 Haziran’da tipografi meraklılarını bir araya toplayacaktır. Bu süre zarfında ana konferanslar arasında tek sunumdan oluşan Mono serisi topluluğumuzu bir araya getirmeye devam edecektir.


Eğitim İşbirliği: Sabancı Üniversitesi

Direktör: Onur Yazıcıgil

Koordinatör: Onur Yılmaz

Grafik ve Web Tasarımı: Murat Ersoy & Ayhan Güney

Logo Tasarımı: Murat Ersoy

Yazı Karakteri: Karmina (Veronika Burian ve José Scaglione) Typetogether

Matthew Carter
Tipik Olmayan Karakterler